Модул 3: Лични граници

Модул 1 Основи на личните граници
Урок 1 Какво представляват границите?
Урок 2 Проблеми с границите
Урок 3 Външна съпротива срещу границите
Урок 4 Вътрешна съпротива срещу границите
Модул 2 Граници за здрави взаимоотношения
Урок 1 10 закона на личните граници (част 1)
Урок 2 10 закона на личните граници (част 2)
Урок 3 Ресурс: Автентичен Аз
Урок 4 Как да преценим дали напредваме в изграждането на границите си?
Урок 5 Ресурси: Формиране на устойчиви граници
Урок 6 Границите и брачният партньор
Урок 7 Ресурси: Връзка на ново ниво
Урок 8 Разрешаване на конфликти с партньора
Урок 9 Ресурси: Потребности
Урок 10 Гранични конфликти и Нашето Аз
Модул 3 Финал на програмата
Урок 1 Направи 3 важни неща