Програма: Лични Граници НИВО 1

30 дни достъп до обучение "Основи на личните граници"

Модул 1 Основи на личните граници
Урок 1 Какво представляват границите?
Урок 2 Проблеми с границите
Урок 3 Външна съпротива срещу границите
Урок 4 Вътрешна съпротива срещу границите
Урок 5 Как да продължа да изграждам личните си граници?