Модул 2: Ненасилствена комуникация чрез LoveShipping

Модул 1 Теория и Ресурси
Урок 1 Конфликтът (Същност, етапи, причини)
Урок 2 Ресурс: Тест поведенчески стил
Урок 3 Стратегии за справяне с проблемни поведения
Урок 4 Ресурс: Тестове конфликти
Урок 5 Отчуждаваща комуникация
Урок 6 Ресурси
Урок 7 ННК в действие
Урок 8 Ресурси
Урок 9 Правилно изразяване на молба
Урок 10 Ресурси
Урок 11 Себеизразяване и изслушване
Урок 12 Ресурси