ИГРИ НА ЧУВСТВА (15-дневен маратон)

 

 

Модул 1 Въведение
Урок 1 Инструкции
Урок 2 Ресурси
Урок 3 Групови ресурсни срещи на живо
Модул 2 Упражнения
Урок 1 Ден 1 - Начало
Урок 2 Ден 2
Урок 3 Ден 3
Урок 4 Ден 4
Урок 5 Ден 5
Урок 6 Ден 6
Урок 7 Ден 7
Урок 8 Ден 8
Урок 9 Ден 9
Урок 10 Ден 10
Урок 11 Ден 11
Урок 12 Ден 12
Урок 13 Ден 13
Урок 14 Ден 14 - Почти завършване
Урок 15 Следващата ти стъпка напред