Предначало на 90-дневната програма

Добре дошли в програмата, която ще промени вас, живота  и взаимоотношенията ви!

 

 

 

 

Модул 1 Въведение
Урок 1 Започни от тук
Урок 2 Инфо за практическите занятия
Модул 2 Първи Лекции
Урок 1 Постави граници на манипулаторите
Урок 2 Мастър клас: Разпознавай емоционално незрелите хора и манипулациите им
Урок 3 Емоционалната незрялост пречи на близостта
Модул 3 Аудио Книга
Урок 1 Отровните Родители (част 1)
Урок 2 Отровните Родители (част 2)
Урок 3 Отровните родители (част 3)
Урок 4 Отровните родители (част 4)
Модул 4 Тестове
Урок 1 Тест за токсичност
Урок 2 Тест за стил на привързаност
Урок 3 Тест на личния ти темперамент