90-дневна Програма „Лични граници“

Модул 1 Въведение
Урок 1 Инструкции
Урок 2 Самооценка
Урок 3 Споразумения
Модул 2 Програма Лични граници (ниво 1)
Урок 1 Какво представляват границите?
Урок 2 Проблеми с границите
Урок 3 Външна съпротива срещу границите
Урок 4 Вътрешна съпротива срещу границите
Модул 3 Занятия
Урок 1 Теория 1 - Конфликтът (Същност, етапи, причини)
Урок 2 Домашно 1 (Тестове поведенчески стил)
Урок 3 Практика 1
Урок 4 Теория 2 - Стратегии за справяне с проблемни поведения
Урок 5 Домашно 2 (Тестове конфликти)
Урок 6 Практика 2
Урок 7 Теория 3 - 10 закона на личните граници (част 1)
Урок 8 Практика 3
Урок 9 Теория 4 - 10 закона на личните граници (част 2)
Урок 10 Домашно 4 (Автентичен Аз)
Урок 11 Практика 4
Урок 12 Теория 5 - Как да преценим дали напредваме в изграждането на границите си?
Урок 13 Домашно 5 - Формиране на устойчиви граници
Урок 14 Практика 5
Урок 15 Теория 6 - Границите и брачният партньор
Урок 16 Домашно 6 - Връзка на ново ниво
Урок 17 Практика 6
Урок 18 Теория 7
Урок 19 Ресурси 7 - Потребности
Урок 20 Практика 7
Урок 21 Теория 8
Урок 22 Ресурси 8
Урок 23 Практика 8
Урок 24 Теория 9
Урок 25 Ресурси 9
Урок 26 Практика 9
Урок 27 Теория 10
Урок 28 Ресурси 10
Урок 29 Практика 10
Урок 30 Практика 11
Урок 31 Теория 11
Урок 32 Ресурси 11
Урок 33 Практика 12
Урок 34 Теория 12
Урок 35 Ресурси
Урок 36 Практика 13
Модул 4 Финално
Урок 1 3 важни неща