Щастлив живот без емоционални травми

Модул 1 Въведение
Урок 1 Инструкции
Урок 2 Практическо занятие ВТОРНИК (19:00 - 20:00)
Модул 2 Седмица 1
Урок 1 Ресурси 1
Урок 2 Теория 1
Модул 3 Седмица 2
Урок 1 Теория 2
Урок 2 Ресурси 2
Модул 4 Седмица 3
Урок 1 Теория 3
Урок 2 Ресурси 3
Модул 5 Седмица 4
Урок 1 Теория 4
Урок 2 Ресурси 4
Модул 6 Седмица 5
Урок 1 Ресурси 5
Урок 2 Теория 5
Модул 7 Седмица 6
Урок 1 Ресурси
Урок 2 Теория 6
Модул 8 Обратна връзка
There are no units in this module.