_

Образование

Моето развитие

Бакалавър “Международни отношения” към факултет “Международна икономика и политика” в УНСС, София
Магистър “Връзки с обществеността” към факултет “Журналистика” в УНСС, София

За мен истинското обучение започна след формалното средно и висше образование. Аз продължих да търся нови знания за хората и живота, за парите, за това как работят ума, чувствата и взаимоотношенията. Изследвах и експериментирах водена от желанието да разбера как едни хора постигат успех и живеят богато и щастливо, а други са все болни, недоволни и бедни… Следвах сърцето си и избирах различни академии, книги, ментори и семинари, които да разширяват познанията и възприятията ми.
Промених се много в рамките на 5 години благодарение на хиляди часове практика и дълбок самоанализ. Разбрах как работят Вселенските закони и днес ги прилагам с лекота. Тук съм, за да предам тази безценна информация на теб, ако си готов, отворен и ми дадеш позволението си, разбира се 🙂
Аз съм посланик на любовта и трансформационен лидер,  който подкрепя хората в тяхната личностна промяна и осъзнаване. Развих тези качества и умения благодарение на вярването си, че животът е едно училище, в което всеки ден е израстване. Сигурна съм, че сте чували фразата: “Човек се учи докато е жив”. За мен тя е 100% вярна и затова продължавам да инвестирам в себе си всекидневно! ЗАПОМНИ, че това е най-добрата инвестиция в света и винаги ще бъде! Водена от тази вяра, аз завърших различни курсове и сертификационни програми по следните направления:

  • НЛП (невро програмиране)
  • Реторика и публично говорене
  • Стратегическо планиране
  • Insight 1/2/3/4
  • Невербална комуникация
  • PR и Организиране на събития
  • ТЕС (техники за емоционална свобода)
  • Управление на емоционални състояния
  • Създаване и развитие на бизнеси
10 000+Последователи
130+Прочетени книги по самоусъвършенстване
15+Грамоти и сертификати
300+Проведени лекции