ОТ ВРЪЗКА ВЪВ ВРЪЗКА

От целия букет ужасни преживявания, които нарцисистите осигуряват на жертвите си, най-ужасното е нехуманното отношение.

За нарцисистите партньорите им не са повече от вещи за временно ползване. Въпреки това някои нарцисисти създават продължителни връзки и семейства (в които също лъжат и изневеряват), а между тях и покрай тях създават и преходни връзки.

 

Нарцисистите изпитват особено безразличие към хората, с които създават преходни връзки. Те започват тези връзки, без да имат намерения да ги превърнат в стабилни връзки. Те употребяват жертвите без никакви скрупули и никакво съжаление и ги оставят внезапно, без никакви остатъчни чувства. На следващия ден са с някой друг без помен от чувства към предишния партньор. 

 

pastedGraphic.pngЖертвите на преходните връзки често изпитват когнитивен дисонанс (състояние, при което хората се опитват да поддържат едновременно две противоречащи си идеи), опитвайки се да обяснят поведението на нарцисиста чрез собствените си принципи и ценности. Това, което жертвите не могат да разберат, е, че поведението на нарцисистите е преднамерено и злонамерено pastedGraphic_1.png

pastedGraphic_2.pngСтабилната връзка на нарцисиста се развива по следния механизъм: идеализиране – принизяване – идеализиране – принизяване – идеализиране – принизяване (произволен брой пъти) – раздяла при среща на друг подходящ партньор.

Преходната връзка на нарцисиста се развива по механизма: идеализиране – внезапна раздяла без никакви предупредителни знаци.

 

Внезапното изоставяне във фазата на идеализация остава напълно неразбираемо за жертвата и не й позволява да приключи психологически връзката. Жертвите на преходните връзки продължават със седмици, месеци и години да търсят отговори на въпроса: „Какво се случи и защо?“ Често те виждат следващата връзка на нарцисиста и мислят: „Ето, той създаде връзка с друг човек. Значи проблемът съм аз.“ Но това не е така.

Няма коментари

Вашият коментар