Тест за увереност

1. Често ли усещате внезапна умора, въпреки че всъщност няма от какво да сте се уморили?
Да – 1 т.
Не – 0 т.

2. Случва ли ви се да се питате дали сте заключили вратата?
Да – 1 т.
Не – 0 т.

3. Често ли се огорчавате без видима причина?
Да – 1 т.
Не – 0 т.

4. Безразлично ли ви е, когато мястото, на което седите в театъра, се намира в средата на реда?
Да – 1 т.
Не – 0 т.

5. Трудно ли се настройвате за нечие неочаквано посещение?
Да – 1 т.
Не – 0 т.

6. Плашите ли се понякога от звъненето на телефона?
Да – 1 т.
Не – 0 т.

7. Често ли сънувате?
Да – 0 т.
Не – 1 т.

8. Бързо ли взимате решения?
Да – 0 т.
Не – 1 т.

9. Неприятно ли ви е, когато откриете петно по дрехите си, а ви се налага да отидете веднага някъде?
Да – 0 т.
Не – 1 т.

10. Обичате ли да се запознавате с нови хора?
Да – 0 т.
Не – 1 т.

11. Случвало ли ви се непосредствено преди заминаване на почивка да се появи желание да се откажете от пътуването?
Да – 1 т.
Не – 0 т.

12. Събуждате ли се посред нощ с усещането за силен глад?
Да – 1 т.
Не – 0 т.

13. Иска ли ви се понякога да останете насаме със себе си?
Да – 0 т.
Не – 1 т.

14. Ако ще се храните сами в ресторант, ще седнете ли на маса, където има други посетители, при наличието на съвсем празна маса?
Да – 0 т.
Не – 1 т.

15. Ръководите ли се в постъпките си от очакванията на другите хора?
Да – 1 т.
Не – 0 т.

Резултати:

• 0 т.

До такава степен сте самоуверени, че може да се предположи, че не сте били напълно откровени в отговорите.

• 1-4 т.

Вие сте свободни в необмислените си постъпки, свойствени основно на неврастениците. Известна доза неувереност не е недостатък, а доказателство за гъвкавостта на психиката ви.

• 5-8 т.

Изпитвате потребност да се чувствате уверени. Другите хора почти винаги могат да разчитат на вас. Поради някои черти от своя характер не можете да изразявате чувствата си достатъчно непосредствено.

• 9-12 т.

Имате толкова силна потребност да бъдете уверени в себе си, че често виждате нещата не такива, каквито са в действителност. Ако не сте готови да рискувате, във вашия живот ще има много малко щастливи мигове.

• 13-15 т.

Вашият страх от непредвидимите ситуации е толкова голям, че дори спечелвайки от тотото, ще изпитвате някакви съмнения и опасения. Потребността от устойчивост и стабилност е напълно разбираема. Но когато тя нарасне до неимоверно големи размери, и най-малката промяна в обстоятелствата вече разрушава у вас чувството за увереност в себе си. Ако доведем тази мисъл до логичен край, ще се стигне до отказа ви от развитието на собствената ви личност. Ако искате да преодолеете това, трябва да се примирите с малка доза неувереност в себе си.

Винаги можете да се запишете за консултация с Ваня или да участвате в някои от нейните безценни програми за растеж!

__________________
Ваня Павлова
семеен терапевт
експерт интимни отношения
създател на взаимозависимата партньорска VP-3в1-система за щастливи взаимоотношения
автор на коучинг дневника “Моето по-добро аз” и картите за сближаване “Игри на чувства”

Няма коментари

Вашият коментар