Тест за зависими отношения

С този тест можете ориентировъчно да определите степента на зависимостта си от други хора. Опитайте се да бъдете честни със себе си. Обикновено първият отговор, който ви мине през ума, е най-верния.

Отговорете с един от следните отговори на всеки от поставените въпроси и накрая сумирайте получените точки:

1 точка – никога
2 точки– понякога
3 точки – често
4 точки – почти винаги

1. Склонен/склонна съм да поемам отговорност за чувствата и/или поведението на други хора
2. Трудно ми е да разпознавам своите чувства, като щастие, злоба, смущение, униние или възбуда
3. Трудно ми е да изразявам своите чувства
4. Изпитвам страх или безпокойство при мисълта за това как другите ще реагират на моите чувства или поведение
5. Свеждам проблемите до минимум и отричам или променям истината за чувствата и поведението на хората, с които общувам
6. Трудно ми е да установявам и да поддържам близки отношения
7. Страхувам се да не бъда отхвърлен/а
8. Опитвам се да бъда съвършен/а във всичко и съм строг/а със себе си
9. Трудно ми е да взимам решения
10. Склонен/склонна съм да разчитам на мненията на другите, а не да действам по собствено усмотрение
11. Склонен/склонна съм да поставям желанията и потребностите на другите хора на преден план
12. Склонен/склонна съм да ценя мнението на другите хора повече от собственото си
13. Чувството ми за собствено достойнство идва отвън, от мнението и поведението на другите хора, за които смятам, че разбират повече от мен
14. Трудно ми е да се чувствам уязвим/а и да търся помощ
15. Винаги се опитвам да упражнявам контрол и винаги се стремя да се освободя от поемане на отговорност
16. Аз съм лоялен/лоялна към другите, дори когато нямам причини за това
17. Преценявам ситуациите на принципа „всичко или нищо”
18. Много съм толерантен/толерантна към непоследователността
19. В живота си често имам ситуации на емоционални кризи и хаос
20. Старая се да установявам отношения, в които чувствам себе си „необходим/а” и се стремя да ги поддържам

Резултати:

60–80 — много висока степен на зависимост
40–59 — висока степен на зависимост
30–39 — средна степен на зависимост и/и контразависимост
20–29 — много ниска степен на зависимост и/или контразависимост

Ти избираш. Ти решаваш как да се чувстваш. Затова избери любовта към себе си и бъди зависим само от собственото си одобрение и мнение. Приеми хората, около теб такива каквито са. Не ги променяняй, не променяй себе си, а просто ги приеми и обичай. Бъди автентичен. Бъди себе си. Ако имаш нужда от подкрепа се обърни към Ваня и нейните групи, затова сме тук, за твоя подкрепа.

Незрялата любов казва:
„Обичам те, защото имам нужда от теб”
Зрялата любов казва:
„Имам нужда от теб, защото те обичам”
— Eрих Фром

__________________
Ваня Павлова
семеен терапевт
експерт интимни отношения
създател на взаимозависимата партньорска VP-3в1-система за щастливи взаимоотношения
автор на коучинг дневника “Моето по-добро аз” и картите за сближаване “Игри на чувства”

Няма коментари

Вашият коментар